Światowy Dzień Jakości

W 1946 roku delegaci z 25 krajów spotkali się w Londynie, gdzie podjęto decyzję o stworzeniu nowej, międzynarodowej organizacji, która ułatwi koordynację i unifikację w zakresie norm przemysłowych. Nowej organizacji nadano nazwę dobrze dziś znaną z oznakowań ISO umieszczanych również na opakowaniach produktów spożywczych. International Organization for Standardization swą działalność rozpoczęła 23 lutego 1947 r., stając się od początku gwarantem dobrej jakości dla milionów konsumentów na świecie.

Choć certyfikaty i oznaczenia ISO, które można znaleźć na przykład na etykietkach produktów spożywczych, są współcześnie jednym z najbardziej rozpoznawanych logo na świecie, to międzynarodowa kontrola jakości oraz standaryzacja rozpoczęły się od branży elektrotechnicznej. Koordynacją zajęła się organizacja IEC – International Electrotechnical Commission, która została założona już w roku 1906. Kontrola jakości w innych branżach, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej, została podjęta w 1926 r. przez ISA – International Federation of the National Standardizing Associations w 1926 r., która swą działalność zakończyła w 1942 r.Światowy dzień jakości
ICS to Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (International Classification for Standards), która jest podstawą do szeregowania dziedzinowego w katalogach norm międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Wykaz klasyfikacyjny jest szczególnie ważny dla producentów, którzy ubiegają się o wszelkie certyfikaty jakości oraz dopłaty unijne w niektórych sektorach gospodarczych.

Numer każdej Polskiej Normy zaczyna się od symbolu „PN”. Z oznaczeniami tymi spotykamy się na co dzień na pralkach, częściach samochodowych, aparatach fotograficznych i wielu innych przedmiotach codziennego użytku. Jeszcze ważniejsze oznaczenia te są dla producentów, których towary muszą być wyprodukowane zgodnie z ukrytymi pod symbolami normami.
Warto pamiętać, by sprawdzać certyfikaty jakości przed zakupem przedmiotów, które mają nam służyć przez lata, jak również codziennych produktów spożywczych, gdzie nie jest bez znaczenia, w jakich warunkach zostały wyprodukowane.